فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود انیمیشن ریک و مورتی Rick and Morty 2013

ریک سانچز، دانشمند نابغهٔ الکلی است که به‌تازگی در خانهٔ دخترش، بِث که یک دامپزشک و جراح قلب اسب می‌باشد، اقامت گزیده‌است. او اوقاتش را حول کار بر روی پروژه‌های محرمانهٔ علمی بی‌شمارش و ماجراجویی‌های خطرناک در کهکشان‌ها به‌اتفاق نوهٔ نوجوانش، مورتی (و گه‌گاهی همراه با سامر، نوهٔ بزرگترش) می‌گذراند. درآمیختن این اتفاقات با کشمکش‌های خانوادگی، باعث پریشانی و اضطراب بیشتر مورتی در مدرسه و خانه شده‌است.

ریک و مورتی
قسمت 1

ریک و مورتی
قسمت 2
45 دقیقه

ریک و مورتی
قسمت 3
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

ریک و مورتی
قسمت 4
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

ریک و مورتی
قسمت 5
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

ریک و مورتی
قسمت 6
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

ریک و مورتی
قسمت 7
45 دقیقه

ریک و مورتی
قسمت 8
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

ریک و مورتی
قسمت 9
45 دقیقه

ریک و مورتی
قسمت 10
45 دقیقه

ریک و مورتی
قسمت 11
45 دقیقه

ریک و مورتی
قسمت 1
45 دقیقه

قسمت 1

ریک و مورتی
قسمت 2
45 دقیقه

قسمت 2

ریک و مورتی
قسمت 3
45 دقیقه

قسمت 3

ریک و مورتی
قسمت 4
45 دقیقه

قسمت 4

ریک و مورتی
قسمت 5

قسمت 5

ریک و مورتی
قسمت 6

قسمت 6

ریک و مورتی
قسمت 7

قسمت 7

ریک و مورتی
قسمت 8

قسمت 8

ریک و مورتی
قسمت 9

قسمت 9

ریک و مورتی
قسمت 10

قسمت 10

ریک و مورتی
قسمت 1

ریک و مورتی
قسمت 2

ریک و مورتی
قسمت 3

ریک و مورتی
قسمت 4

ریک و مورتی
قسمت 5

ریک و مورتی
قسمت 6

ریک و مورتی
قسمت 7

ریک و مورتی
قسمت 8

ریک و مورتی
قسمت 9

ریک و مورتی
قسمت 10

ریک و مورتی
قسمت 1

ریک و مورتی
قسمت 2

ریک و مورتی
قسمت 3

ریک و مورتی
قسمت 4

ریک و مورتی
قسمت 5

ریک و مورتی
قسمت 6

ریک و مورتی
قسمت 7

ریک و مورتی
قسمت 8

ریک و مورتی
قسمت 9

ریک و مورتی
قسمت 10

تصاویر و جزییات

درباره دانلود انیمیشن ریک و مورتی Rick and Morty 2013

دانلود انیمیشن ریک و مورتی Rick and Morty 2013

خلاصه داستان

ریک، دانشمند دیوانه و مورتی، نوه پریشان و خامش که وقت خود را میان خانواده و ماجراجویی‌های علمی پدربزرگش تقسیم میکند.

ریک سانچز دانشمند نابغه الکلی است که به تازگی در خانه خانواده دخترش، بِث که یک دامپزشک و جراح قلب اسب است،

اقامت گزیده. او اوقاتش را حول کار بر روی پروژه‌های محرمانه علمی بیشمارش و ماجراجویی‌های خطرناک و سورئالش در کهکشان‌ها

با نوه نوجوانش، مورتی (و گهگاهی همراه با سامر، نوه ی بزرگترش) می‌گذراند. درآمیختن این اتفاقات با کشمکش‌های درون خانوادگی،

باعث پریشانی و اضطراب بیشتر مورتی در مدرسه و خانه شده است و…

اطلاعات فیلم سایت imdb 

پیشنهاد زد موویی انیمیشن سیمسون ها 

تیزر این انیمیشن