فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-13

با وجود تلاش های دکتر برای مخفی نگاه داشتن ماجرای گروگانگیری و مجروح شدن پژمان، با تلاش های خستگی ناپذیر خانم بشارتی ماجرا به صدر اخبار می رسد و فیلم و عواملش در مرکز توجه رسانه ها قرار می گیرند. از آن سو فربد و تیمش در تلاش برای ورود به مقر حسام و دستیابی به بشکه کیک زرد هستند که با توجه به شرایط محله کار آسانی نیست...

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 1

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 2

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 3

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 4

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 5

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 6

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 7

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 8

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 9

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 10

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 11

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 12

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-6
قسمت 13
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو 1-13

دانلود سریال خوب بد جلف رادیو اکتیو

خلاصه داستان :

با وجود تلاش های دکتر برای مخفی نگاه داشتن ماجرای گروگانگیری و مجروح شدن پژمان، با تلاش های خستگی ناپذیر خانم بشارتی ماجرا به صدر اخبار می رسد و فیلم و عواملش در مرکز توجه رسانه ها قرار می گیرند. از آن سو فربد و تیمش در تلاش برای ورود به مقر حسام و دستیابی به بشکه کیک زرد هستند که با توجه به شرایط محله کار آسانی نیست…

ارائه از رسانه هنر اول 

دانلود سریال ایرانی

ژانر کمدی
زبان فارسی