فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال دیدن see 2021

سریال خارجی دیدن ، در آینده ای دور از انتظار، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده اند و جامعه باید راهی جدید برای ساختن، تعامل با یکدیگر، شکار و بقا پیدا کند.

logo video
قسمت 1
45 دقیقه

logo video
قسمت 2
45 دقیقه

logo video
قسمت 3
45 دقیقه

logo video
قسمت 4
45 دقیقه

logo video
قسمت 5
45 دقیقه

logo video
قسمت 6
45 دقیقه

logo video
قسمت 7
45 دقیقه

logo video
قسمت 8
45 دقیقه

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

دانلود سریال دیدن see 2021
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال دیدن see 2021
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال دیدن see 2021
قسمت 3
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال دیدن see 2021

دانلود سریال دیدن see 2021

خلاصه داستان

سریال خارجی دیدن، در آینده ای دور از انتظار، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده اند و جامعه باید راهی جدید برای ساختن، تعامل با یکدیگر، شکار و بقا پیدا کند. همه اینها زمانی که دوقلوهای به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند تغییر می کند.

اطلاعات فیلم سایت imdb 

 

 

 

تیزر فصل 2 این سریال