فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال رالی ایرانی 2 با لینک مستقیم

رالی ایرانی مجموعه‌ای ویدئویی است که برای شبکه ویدئویی خانگی ساخته شد. «رالی ایرانی» اولین فیلم-مسابقه ایرانی استکه در ژانر تلویزیونی واقع‌نما  ساخته می‌شود. تجربه‌ای که با طراحی سعید ابوطالب تهیه‌کننده و کارگردان مستند-مسابقه سرزمیندانایی آغاز شد و با افزوده شدن افراد دیگری چون آرش معیریان به عنوان کارگردان و با همان تیم بزرگ تجربه این ژانر در سینما ادامه یافت.مجری طرح و سرمایه‌گذار این مجموعه محمدرضا مصباح بوده‌است.

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 1
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 2
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 3
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 4
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 5
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 6
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 7
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 8
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 9
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 10
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 11
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 12
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 13
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 14
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 15
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 16
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 17
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 18
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 19
45 دقیقه

سریال رالی ایرانی 2
قسمت 20
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال رالی ایرانی 2 با لینک مستقیم

دانلود سریال رالی ایرانی 2 با لینک مستقیم

خلاصه داستان

رالی ایرانی مجموعه‌ای ویدئویی است که برای شبکه ویدئویی خانگی ساخته شد. «رالی ایرانی» اولین فیلم-مسابقه ایرانی است

که در ژانر تلویزیونی واقع‌نما  ساخته می‌شود. تجربه‌ای که با طراحی سعید ابوطالب تهیه‌کننده و کارگردان مستند-مسابقه سرزمین

دانایی آغاز شد و با افزوده شدن افراد دیگری چون آرش معیریان به عنوان کارگردان و با همان تیم بزرگ تجربه این ژانر در سینما ادامه یافت.

مجری طرح و سرمایه‌گذار این مجموعه محمدرضا مصباح بوده‌است.

اطلاعات فیلم وکی پدیای فارسی و imdb