فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال زخم کاری قسمت 1-13

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی ... ... .

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 3

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 7
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 8
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 9
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 10
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 11
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 12
45 دقیقه

دانلود سریال زخم کاری
قسمت 13
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال زخم کاری قسمت 1-13

دانلود سریال زخم کاری

خلاصه داستان

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی …

اطلاعات فیلم وکی پدیای فارسی 

 

تیزر قسمت سوم