فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال قورباغه با لینک مستقیم (قسمت 1-15)

سریال قورباغه (Frog) من همیشه یه صندلی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌موندهو من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔاین لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 1

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 2

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 3

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 4

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 5

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 6

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 7

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 8

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 9

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 10.

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 11

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 12

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 13

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 14

دانلود فیلم و سریال موزیک ویدیو
قسمت 15

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال قورباغه با لینک مستقیم (قسمت 1-15)

دانلود سریال قورباغه با لینک مستقیم

سریال قورباغه (Frog) من همیشه یه صندلی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده

و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ

این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

پخش آنلاین از طریق اپلیکیشن  آپرا 

سریال ایرانی زد موویی 

 

ژانر درام
زبان فارسی