فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19

سریال هیولا به کارگردانی مهران مدیری است شخصیت اول فیلم در مورد مردی با شرافت و اصیل به نام هوشنگ شرافت است که  زندگی ساده و شرافتمندانه دارد که به حق خود قانع است در روز معلم شاگردانش به او چک تقلبی میدهند و اینگونه وارد بازی جدید کلاهبردای میشود.

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 3
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 7
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 8
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 9
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 10
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 11
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 12
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 13
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 14
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 15
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 16
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 17
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 18
45 دقیقه

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19
قسمت 19
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال هیولا قسمت 1-19

دانلود سریال هیولا قسمت 1-19

خلاصه داستان

سریال هیولا به کارگردانی مهران مدیری است شخصیت اول فیلم در مورد مردی با شرافت و اصیل به نام هوشنگ شرافت است که  زندگی ساده و شرافتمندانه دارد که به حق خود قانع است در روز معلم شاگردانش به او چک تقلبی میدهند و اینگونه وارد بازی جدید کلاهبردای میشود.

اطلاعات فیلم سات imdb 

پیشنهاد زد موویی سریال دراکولا (هیولا 2)

تیزر این فیلم