فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال وایکینگ ها vikings فصل 1-6

سریال وایکینگ ‌ها (Vikings) درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهند. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را به جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند...

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 1

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 2

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 3

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 4

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 5

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 6

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 7

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 8

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 9

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 1
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 2
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 3
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 4
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 5
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 6
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 7
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 8
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 9
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 10
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 1
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 2
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 3
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 4
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 5
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 6
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 7
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 8
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 9
45 دقیقه

لگو سریال وایکینگ ها
قسمت 10
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال وایکینگ ها vikings فصل 1-6

دانلود سریال وایکینگ ها vikings فصل 1-6

خلاصه داستان

سریال وایکینگ ‌ها (Vikings) درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهند. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را به جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند…

اطلاعات فیلم سایت imdb 

پیشنهاد زد موویی سریال میراث مشتری 

تیزر این سریال فصل 6