فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود فیلم ببر های کاغذی The Paper Tigers 2021

سه اعجوبه کونگ فو به مردانی میانسال و شسته تبدیل شده اند که اکنون یک ضربه از کشیدن همستر آنها فاصله دارد. اما هنگامی که ارباب آنها به قتل می رسد، آنها باید انتقام مرگ او را در مشاغل بن بست، وظایف پدر و کینه های قدیمی خود درگیر کنند.

تصاویر و جزییات

درباره دانلود فیلم ببر های کاغذی The Paper Tigers 2021

دانلود فیلم ببر های کاغذی The Paper Tigers 2021

خلاصه داستان :

سه اعجوبه کونگ فو به مردانی میانسال و شسته تبدیل شده اند که اکنون یک ضربه از کشیدن همستر آنها فاصله دارد. اما هنگامی که ارباب آنها به قتل می رسد، آنها باید انتقام مرگ او را در مشاغل بن بست، وظایف پدر و کینه های قدیمی خود درگیر کنند.

اطلاعات فیلم سایت imdb 

پیشنهاد زد موویی فیلم تدی 2021

 

 

تیزر ببر های کاغذی