فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth

برنده جایزه  11 قسمت، پنج سال ساخت، گرانترین سریال مستند طبیعت که تاکنون توسط بی بی سی سفارش داده شده است و اولین فیلمبرداری با کیفیت بالا است.در 204 نقطه از 60 کشور جهان در طول 12 سال پژوهش و و بودجه معادل 25 میلیون دلار ساخته شده و جزه سه مستند برتر جهان به شمار میاد. ..

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 3
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 7
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 8
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 9
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 10
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 11
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 12
45 دقیقه

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth
قسمت 13
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود مستند زمین 1 Planet Earth

دانلود مستند زمین 1 Planet Earth

خلاصه داستان

برنده جایزه  11 قسمت، پنج سال ساخت، گرانترین سریال مستند طبیعت که تاکنون توسط بی بی سی سفارش داده شده است و اولین فیلمبرداری با کیفیت بالا است.در 204 نقطه از 60 کشور جهان در طول 12 سال پژوهش و و بودجه معادل 25 میلیون دلار ساخته شده و جزه سه مستند برتر جهان به شمار میاد.

اطلاعات فیلم سایت imdb