زد موویی

دانلود گلچین آهنگ های قدیمی

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/5820980884/Ghasem-Afshar-Vaghfe-Parandeha.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/5820980884/Ghasem-Afshar-Vaghfe-Parandeha.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/3920980884/Iraj_-_Selseleh_Moo.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/3920980884/Iraj_-_Selseleh_Moo.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/8420980884/Mohammad-Noori-Aroosi.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/8420980884/Mohammad-Noori-Aroosi.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/3320980884/Leila_Forouhar_-__Vadeh.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/3320980884/Leila_Forouhar_-__Vadeh.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/8120980884/Davood.Behboodi.Asal.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/8120980884/Davood.Behboodi.Asal.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

[yt_audio url=”http://Trainbit.com/files/4520980884/Aghasi.Labeh.Kaaroon.mp3″ style=”dark” autoplay=”no” loop=”no” volume=”50″ ]

[yt_buttons type=”none” style=”default” link=”http://Trainbit.com/files/4520980884/Aghasi.Labeh.Kaaroon.mp3″ target=”_self” color=”#FFFFFF” background=”#2D89EF” icon=”” icon_position=”left” subtitle=”” radius=”3px” animated_icon=”no” size=”sm” full=”no” center=”no” ] دانلود [/yt_buttons]

به دانلود گلچین آهنگ های قدیمی امتیاز دهید.
1ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...